...ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการตำรวจ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๓ ...