สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

Immigration Bureau

สายด่วน 1178

คำถามที่พบบ่อย

ลำดับ
รายการ  ประเภท  เข้าชม
{{$index+1}}   {{list.language[selected_language].question||list.language['th'].question||'-'}} {{list.faq_type.text||'-'}} {{list.downloaded.count |number:0}}
รายการ  เข้าชม
  {{$index+1}}. {{list.language[selected_language].question||list.language['th'].question||'-'}} {{list.downloaded.count |number:0}}

คำถามที่พบบ่อย

ลำดับ
รายการ  ประเภท  เข้าชม
{{$index+1}}   {{list.language[selected_language].question||list.language['th'].question||'-'}} {{list.faq_type.text||'-'}} {{list.downloaded.count |number:0}}
รายการ  เข้าชม
  {{$index+1}}. {{list.language[selected_language].question||list.language['th'].question||'-'}} {{list.downloaded.count |number:0}}