สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

Immigration Bureau

สายด่วน 1178

{{gallery.language[selected_language].name||gallery.language['th'].name}}

 • {{list.name||'-'| truncate: 60:'...'}}
  {{list.detail||'-'| truncate: 100:'...'}}
 • {{list.name||'-'| truncate: 60:'...'}}
  {{list.detail||'-'| truncate: 100:'...'}}

{{gallery.language[selected_language].detail||gallery.language['th'].detail}}

แบ่งปัน:  Facebook |  Twitter |  Google +
วันที่: {{moment(date_set).locale(selected_language).format('DD MMMM')}} {{+(moment(date_set).format('YYYY'))+543}}{{moment(date_set).locale(selected_language).format('DD MMMM')}} {{+(moment(date_set).format('YYYY'))}}

{{gallery.language[selected_language].name||gallery.language['th'].name}}

 • {{list.name||'-'| truncate: 60:'...'}}
  {{list.detail||'-'| truncate: 100:'...'}}
 • {{list.name||'-'| truncate: 60:'...'}}
  {{list.detail||'-'| truncate: 100:'...'}}

{{gallery.language[selected_language].detail||gallery.language['th'].detail}}

แบ่งปัน:  Facebook |  Twitter |  Google +
วันที่: {{moment(date_set).locale(selected_language).format('DD MMMM')}} {{+(moment(date_set).format('YYYY'))+543}}{{moment(date_set).locale(selected_language).format('DD MMMM')}} {{+(moment(date_set).format('YYYY'))}}