สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

Immigration Bureau

สายด่วน 1178

สถิติ สตม.

รายการ ดาวน์โหลดแล้ว ประเภท ดาวน์โหลด
{{list.language[selected_language].name||list.language['th'].name||'-'}}
{{list2.name||'-'}} {{list2.read||0|number:0}}
 {{ext_dataset||'-'}}
 ดาวน์โหลด
รายการ
{{list.language[selected_language].name||list.language['th'].name||'-'}}
{{list2.name||'-'}}  ดาวน์โหลด

สถิติ สตม.

รายการ ดาวน์โหลดแล้ว ประเภท ดาวน์โหลด
{{list.language[selected_language].name||list.language['th'].name||'-'}}
{{list2.name||'-'}} {{list2.read||0|number:0}}
 {{ext_dataset||'-'}}
 ดาวน์โหลด
รายการ
{{list.language[selected_language].name||list.language['th'].name||'-'}}
{{list2.name||'-'}}  ดาวน์โหลด