สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

Immigration Bureau

สายด่วน 1178
{{moment(date_set).locale(selected_language).format('DD MMMM')}} {{+(moment(date_set).format('YYYY'))+543}} เวลา {{(moment(date_set).format('HH:mm'))}}{{moment(date_set).locale(selected_language).format('DD MMMM')}} {{+(moment(date_set).format('YYYY'))}} เวลา {{(moment(date_set).format('HH:mm'))}}
  
ข่าวสาร และ ประกาศ