สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

Immigration Bureau

สายด่วน 1178

ระเบียบคำสั่ง | กฏหมาย

ลำดับ
รายการ  ประเภท 
ดาวน์โหลด
{{$index+1}}. {{list.language[selected_language].name||list.language['th'].name||list.name||'-'}}  {{ext_dataset||'-'}}  ดาวน์โหลด
รายการ
{{$index+1}}. {{list.language[selected_language].name||list.language['th'].name||list.name||'-'}}
ลำดับ
รายการ เข้าชม วันที่
{{$index+1}} {{list.language[selected_language].name||list.language['th'].name| truncate: 60: '...'}} {{list.view.count||0|number:0}} {{moment(list.post_date).format('LL')}}

ระเบียบคำสั่ง | กฏหมาย

ลำดับ
รายการ  ประเภท 
ดาวน์โหลด
{{$index+1}}. {{list.language[selected_language].name||list.language['th'].name||list.name||'-'}}  {{ext_dataset||'-'}}  ดาวน์โหลด
รายการ
{{$index+1}}. {{list.language[selected_language].name||list.language['th'].name||list.name||'-'}}
ลำดับ
รายการ เข้าชม วันที่
{{$index+1}} {{list.language[selected_language].name||list.language['th'].name| truncate: 60: '...'}} {{list.view.count||0|number:0}} {{moment(list.post_date).format('LL')}}