[email protected] 1178 / 062-1419954

บก.ตม.3 ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ และมอบสิ่งของช่วยเหลือข้าราชการในสังกัด ตม.จว.อ่างทอง และประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ อ.วิเศษชัยชาญ จว.อ่างทอง

บก.ตม.3 ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ และมอบสิ่งของช่วยเหลือข้าราชการในสังกัด ตม.จว.อ่างทอง และประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ อ.วิเศษชัยชาญ จว.อ่างทอง

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

บริการประชาชน